Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. lipnja 2013. – Marcuccio protiv

Komisije

(Predmet F-100/11)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 25 od 28.1.2012., str. 67.