Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 18 iunie 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-100/11)1

(Funcție publică – Funcționari – Remunerație – Indemnizație zilnică – Condiții de acordare – Stabilirea reală la locul de repartizare – Acțiune vădit lipsită de orice temei legal – Cheltuieli de judecată – Articolul 94 din Regulamentul de procedură)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și J. Baquero Cruz, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care a fost refuzată acordarea către reclamant a indemnizațiilor zilnice corespunzătoare deciziei sale de transfer de la delegația din Angola la sediul din Bruxelles

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata către Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene a sumei de 2 000 de euro.

____________

1 JO C 25, 28.1.2012, p. 67.