Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 18. junija 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-100/11)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Plača – Hranarina – Pogoji za dodelitev – Dejansko prebivališče v kraju zaposlitve – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage – Stroški postopka – Člen 94 Poslovnika)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in J. Baquero Cruz, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je Komisija zavrnila izplačilo tožeči stranki hranarine v zvezi z odločitvijo o njeni premestitvi iz delegacije v Angoli na sedež v Bruslju.

Izrek

1.    Tožba se kot očitno neutemeljena zavrne.

2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.

3.    L. Marcuccio plača Sodišču za uslužbence Evropske unije 2000 EUR.

____________

1 UL C 25, 28.1.2012, str. 67.