Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 18 juni 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-100/11)1

(Tjänstemän – Ersättning – Dagtraktamente – Villkor för beviljande – Faktisk bosättning på tjänstgöringsorten – Talan som uppenbart saknar rättslig grund – Rättegångskostnader – Artikel 94 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricasse, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Bernardis-Kayser och J. Baquero Cruz, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att bevilja sökanden dagtraktamente efter att han förflyttats från delegationen i Angola till Bryssel.

Avgörande

Talan avvisas som uppenbart ogrundad.

Luigi Marcuccio ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska kommissionen.

Luigi Marcuccio ska betala 2000 euro till personaldomstolen.

____________

1 EUT C 25 av den 28.1.2012. s. 67