Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 24. juuni 2013. aasta määrus – Weissenfels versus parlament

(kohtuasi F-150/12)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 147, 25.5.2013, lk 36.