Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 24. júna 2013 – Weissenfels/Parlament

(vec F-150/12)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 147, 25.5.2013, s. 36.