Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. června 2013 – Bogusz v. Frontex

(Věc F-5/12)1

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Zaměstnanci Frontex – Změna podmínek průběhu zkušební doby stanovených v článku PŘOZ – Propuštění na konci zkušební doby – Stanovení cílů – Důvod předložený poprvé na jednání“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Polsko) (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (zástupci: S. Vuorensola a H. Caniard, zmocněnci, ve spolupráci s A. Duronem a D. Waelbroeckem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Frontex, jímž byla žalobci uložena sankce, a rozhodnutí, jímž mu byla dána výpověď

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie ponese vlastní náklady řízení a nahradí čtvrtinu nákladů řízení vynaložených S. Boguszem.

S. Bogusz ponese tři čtvrtiny vlastních nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 133, 5.5.2012, s. 29.