Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.6.2013 – Bogusz v. Frontex

(Asia F-5/12)1

(Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Frontexin henkilöstö – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 14 artiklassa säädettyjen koeajan olosuhteiden muuttaminen – Irtisanominen koeajan päätteeksi – Tavoitteiden asettaminen – Kanneperuste, joka on esitetty ensimmäistä kertaa istunnossa)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Puola) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (asiamiehet: S. Vuorensola ja H. Caniard, avustajinaan asianajajat A. Duron ja D. Waelbroeck)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus Frontexin päätöksen, jolla kantajalle määrättiin seuraamus, ja päätöksen, jolla hänet irtisanottiin, kumoamiseksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi neljäsosa Slawomir Boguszin oikeudenkäyntikuluista.

Slawomir Bogusz vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 EUVL C 133, 5.5.2012, s. 29.