Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 12. jūnija spriedums – Bogusz/Frontex

(lieta F-5/12) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieki – Frontex darbinieki – Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 14. pantā paredzēto nosacījumu attiecībā uz pārbaudes laika norisi grozīšana – Atlaišana pārbaudes laika beigās – Mērķu izvirzīšana – Pamats, kas pirmo reizi minēts tiesas sēdes laikā

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Polija) (pārstāvis S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (pārstāvji S. Vuorensola un H. Caniard, piedaloties A. Duron un D. Waelbroeck, avocats)

Priekšmets

Prasība atcelt Frontex lēmumu, ar ko piemēro sankcijas prasītajam, kā arī lēmumu par viņa atlaišanu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām sedz pati savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina ceturtdaļu S. Bogusz tiesāšanās izdevumu;

S. Bogusz sedz trīs ceturtdaļas savu tiesāšanās izdevumu.

____________

1      OV C 133, 5.5.2012., 29. lpp.