Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 juni 2013 – Bogusz/Frontex

(Zaak F-5/12)1

Openbare dienst – Tijdelijke functionarissen – Personeel van Frontex – Wijziging van in artikel 14 RAP voorziene voorwaarden voor verloop van proeftijd – Ontslag aan einde van proeftijd – Vaststelling van doelstellingen – Middel voor het eerst ter terechtzitting aangevoerd

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Slawomir Bogusz (Dobroszyce, Polen) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (vertegenwoordigers: S. Vuorensola en H. Caniard, gemachtigden, bijgestaan door A. Duron en D. Waelbroeck, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van Frontex om verzoeker een sanctie op te leggen en van het besluit om hem te ontslaan

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in één vierde van de kosten van Bogusz.

Bogusz draagt drie vierde van zijn eigen kosten.

____________

1 PB C 133 van 5.5.2012, blz. 29.