Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 3. května 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-40/11)1

„Veřejná služba – Sociální zabezpečení – Bývalý úředník, který odešel do důchodu z důvodu invalidity – Úraz – Nedostatek krytí – Žaloba, která se stala bezpředmětnou – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí určujícího dávky, na které má žalobce nárok z důvodu své částečné doživotní invalidity

Výrok usnesení

O žalobě ve věci F-40/11, Marcuccio v. Komise, není třeba rozhodnout.

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 186, 25.6.2011, s. 34.