Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 3. mája 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-40/11)1

(Verejná služba – Sociálne zabezpečenie – Bývalý úradník, ktorý odišiel na dôchodok z dôvodu invalidity – Nehoda – Chýbajúce krytie – Žaloba, ktorá sa stala bezpredmetnou – Zastavenie konania)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia určujúceho dávky, na ktoré má žalobca nárok z dôvodu svojej čiastočnej trvalej invalidity

Výrok

1.    O žalobe vo veci F-40/11, Marcuccio/Komisia netreba rozhodovať.

2.    L. Marcuccio znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ C 186, 25.6.2011, s. 34.