Language of document :

Acțiune introdusă la 15 iulie 2013 – ZZ și alții/FEI

(Cauza F-72/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: ZZ și alții (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Fondul European de Investiții (FEI)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor, care figurează în fișele de salariu, de a le aplica reclamanților decizia consiliului de administrație de stabilire a unei creșteri salariale limitate la 2,3 %, decizia directorului general al FEI de stabilire a unei noi grile de merit care determină o pierdere cuprinsă între 1 și 2 % din salariu, potrivit reclamanților, și decizia Comitetului de direcție al BEI de definire a unei grile de merit care determină o pierdere cuprinsă între 1 și 2 % din salariu, potrivit reclamanților, precum și, pe de altă parte, cerere subsecventă de obligare a FEI la plata diferenței de remunerație, precum și la plata unor daune interese

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor de aplicare în cazul reclamanților a deciziei Consiliului de administrație al FEI din 4 februarie 2013 de stabilire a unei creșteri salariale limitate la 2,3 %, a deciziei directorului general al FEI de stabilire a unei noi grile de merit care determină o pierdere cuprinsă între 1 și 2 % din salariu, potrivit reclamanților, decizii care rezultă din decizia Consiliului de administrație al BEI din 18 decembrie 2012 de stabilire a unei creșteri salariale limitate la 2,3 %, și a deciziei Comitetului de direcție al BEI din 29 ianuarie 2013 de definire a unei grile de merit care determină o pierdere cuprinsă între 1 și 2 % din salariu, potrivit reclamanților (deciziile FEI menționate mai sus fiind evidențiate de fișele de salariu din aprilie 2013), precum și anularea, în aceeași măsură, a tuturor deciziilor FEI cuprinse în fișele de salariu ulterioare;

obligarea pârâtului la plata diferenței de remunerație care rezultă din deciziile, citate anterior, adoptate de Consiliul de administrație al FEI și de directorul general al FEI la 4 februarie 2013, de Consiliul de administrație al BEI la 18 decembrie 2012 și de Comitetul de direcție al BEI la 29 ianuarie 2013, în raport cu aplicarea grilei de merit „4-3-2-1-0” și a grilei „tânăr” „5-4-3-1-0”, sau, cu titlu subsidiar, pentru reclamanții care au avut o notă A, în raport cu aplicarea grilei de merit 3-2-1-0-0 și, pentru reclamanții cărora li se aplică grila „tânăr”, în raport cu o grilă tânăr „4-3-2-0-0”; această diferență de remunerație trebuie majorată cu dobânzi de întârziere care încep să curgă de la 15 aprilie 2013 și apoi de la data de 15 a fiecărei luni până la plata integrală a sumei datorate, dobânzile respective fiind stabilite la nivelul ratei BCE majorate cu 3 puncte;

obligarea pârâtei la plata unor daune interese pentru prejudiciul suferit ca urmare a pierderii puterii de cumpărare, acest prejudiciu fiind evaluat ex aequo et bono și cu titlu provizoriu la 1,5 % din remunerația lunară a fiecărui reclamant;

în cazul în care pârâtul nu le prezintă din proprie inițiativă, solicitarea prezentării de către acesta, în cadrul unor măsuri de organizare a procedurii, a următoarelor documente:

decizia Consiliului de administrație al FEI din 24 septembrie 2001 privind alinierea statutului și a condițiilor de muncă ale agenților FEI;

decizia adoptată de FEI privind organizarea „procedurii adecvate” menționate de decizia Consiliului de administrație al FEI din 24 septembrie 2001 privind alinierea statutului și a condițiilor de muncă ale agenților FEI;

decizia Consiliului de administrație al FEI, în principiu din 4 februarie 2013, de stabilire a bugetului pentru personal pentru anul 2013;

decizia directorului general al FEI de stabilire a noii grile de merit pentru anul 2013;

procesul-verbal al reuniunii Consiliului de administrație al BEI din 18 decembrie 2012;

procesul-verbal al reuniunii Comitetului de direcție al BEI din 29 ianuarie 2013;

nota „personnel/ASP/2013-5” din 29 ianuarie 2013 a Direcției personal din cadrul BEI;

documentul Corporate Operational Plans 2013-2015 al BEI și al FEI.

obligarea FEI la plata cheltuielilor de judecată.