Language of document :

Sag anlagt den 15. juli 2013 – ZZ mod EEA

(Sag F-71/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afslaget på sagsøgerens ansøgning om iværksættelse af en administrativ undersøgelse til fastlæggelse eller præcisering af chikane.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 20. september 2012 om afslag på sagsøgerens ansøgning om iværksættelse af en administrativ undersøgelse til fastlæggelse eller præcisering af chikane.

AEE tilpligtes at betale sagens omkostninger.