Language of document :

15. juulil 2013 esitatud hagi – ZZ versus EEA

(kohtuasi F-71/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid Mes S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata hageja taotlus algatada haldusjuurdlus ahistamise tuvastamiseks või selle asjaolude täpsustamiseks.

Hageja nõuded

tühistada lepinguid sõlmiva asutuse 20. septembri 2012. aasta otsus jätta rahuldamata tema taotlus algatada haldusjuurdlus ahistamise tuvastamiseks või selle asjaolude täpsustamiseks.

mõista kohtukulud välja EEA-lt.