Language of document :

Tužba podnesena 15. srpnja 2013. – ZZ protiv EEA-e

(Predmet F-71/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Europska agencija za okoliš (EEA)

Predmet i opis spora

Poništenje odluke kojom se odbija zahtjev tužitelja za pokretanje postupka unutarnjeg nadzora radi utvrđivanja ili razjašnjavanja postoji li uznemiravanje na radnom mjestu.

Tužbeni zahtjev

Poništiti odluku tijela ovlaštenog za zaključivanje ugovora (AHCC) od 20. rujna 2012. kojom se odbija njegov zahtjev za pokretanje postupka unutarnjeg nadzora radi utvrđivanja ili preciziranja postoji li uznemiravanje na radnom mjestu;

naložiti EEA-i snošenje troškova.