Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 15. jūlijā

ZZ/EVA

(lieta F-71/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – Mes S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Vides aģentūra (EVA)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums sākt administratīvo izmeklēšanu, lai konstatētu vai precizētu vardarbības faktus

Prasītāja prasījumi:

atcelt iestādes, kura pilnvarota slēgt līgumus, (turpmāk tekstā – ‟AHCCˮ) 2012. gada 20. septembra lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums sākt administratīvo izmeklēšanu, lai konstatētu vai precizētu vardarbības faktus;

piespriest EVA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.