Language of document :

Beroep ingesteld op 15 juli 2013 – ZZ / AEE

(Zaak F-71/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europees Milieuagentschap (AEE)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om instelling van een administratief onderzoek teneinde de feiten van intimidatie vast te stellen of te preciseren

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het tot het aangaan van overeenkomsten bevoegd gezag van 20 september 2012 tot afwijzing van het verzoek om een administratief onderzoek in te stellen teneinde de feiten van intimidatie vast te stellen of te preciseren;

verwijzing van AEE in de kosten.