Language of document :

Žaloba podaná 15. júla 2013 – ZZ/EEA

(vec F-71/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska environmentálna agentúra (EEA)

Predmet a opis sporu

Zrušenie zamietnutia žiadosti žalobcu o začatie administratívneho vyšetrovania na účely preukázania alebo spresnenia skutočností týkajúcich sa obťažovania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy, ktorým sa zamietla jeho žiadosť o začatie administratívneho vyšetrovania na účely preukázania alebo spresnenia skutočností týkajúcich sa obťažovania,

zaviazať EEA na náhradu trov konania.