Language of document :

Tožba, vložena 15. julija 2013 – ZZ proti EEA

(Zadeva F-71/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za okolje (EEA)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti zahteve tožeče stranke, naj se začne upravna preiskava za ugotovitev in razjasnitev dejstev nasilja.

Predloga tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe z dne 20. septembra 2012, s katero je organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi (v nadaljevanju: AHCC), zavrnil zahtevo tožeče stranke, naj se začne upravna preiskava za ugotovitev in razjasnitev dejstev nasilja;

EEA naj se naloži plačilo stroškov.