Language of document :

Žaloba podaná dne 25. července 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-74/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: Mes S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu důchodových nároků žalobkyně do unijního penzijního systému, které vztahuje nová obecná prováděcí ustanovení týkající se článků 11 a 12 přílohy VIII na služební řád.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí o převodu důchodových nároků žalobkyně nabytých před jejím vstupem do služby do rámce penzijního systému Evropské unie v souladu s výpočty bonifikace stanovenými na základě obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ve znění z 3. března 2011;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.