Language of document :

Sag anlagt den 25. juli 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-74/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om overførsel af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har optjent før tiltrædelsen af tjenesten, til Den Europæiske Unions institutioners pensionsordning i overensstemmelse med de beregninger af godskrivningen, der er foretaget i medfør af de almindelige gennemførelsesbestemmelser i artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten af 3. marts 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.