Language of document :

25. juulil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-74/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus hageja poolt enne teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise kohta Euroopa Liidu pensioniskeemi personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uute üldiste rakendussätete alusel.

Hageja nõuded

Tühistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätetes ette nähtud staažilisa arvutamise juhiste kohaselt 3. märtsil 2011 tehtud otsus hageja poolt enne teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise kohta Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.