Language of document :

Tužba podnesena 25. srpnja 2013. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-74/13)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o prijenosu prava iz mirovinskog osiguranja tužitelja u mirovinski sustav institucija Europske unije na temelju novih općih provedbenih odredaba (OPO) koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilnika o službenicima.

Tužbeni zahtjev

Poništiti odluku o prijenosu tužiteljevih prava iz mirovinskog osiguranja, stečenih prije stupanja u službu, u mirovinski sustav institucija Europske unije (MSIEU) sukladno izračunima bonusa utvrđenih primjenom općih provedbenih odredaba (OPO) članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilnika od 3. ožujka 2011.;

naložiti Komisiji snošenje troškova.