Language of document :

Žaloba podaná 25. júla 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-74/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia týkajúceho sa prevodu dôchodkových práv žalobkyne do dôchodkového systému Únie, ktoré uplatňuje nové VVU k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie o prevode jej dôchodkových práv do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie (ďalej len „DSIEÚ“) získaných pred jej nástupom do služby v súlade s výpočtom odpracovaných rokov stanovených podľa všeobecných vykonávajúcich ustanovení (ďalej len „VVU“) k článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.