Language of document :

Talan väckt den 25 juli 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-74/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att överföra sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem genom vilket tillämpas de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att överföra sökandens pensionsrättigheter, förvärvade innan sökanden trädde i tjänst, till Europeiska unionens institutioners pensionssystem efter beräkning av tillgodoräknade tjänsteår på grundval av de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.