Language of document :

Sag anlagt den 25. juni 2013 – ZZ m.fl. mod EIB

(Sag F-61/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af de individuelle afgørelser om på sagsøgerne at anvende en præmie i medfør af den nye præstationsordning og annullation af afgørelserne om at tillægge sagsøgerne præmier i strid med den nye præstationsordning samt en heraf følgende påstand om, at EIB tilpligtes at betale erstatning.

Sagsøgernes påstande

Annullation af de individuelle afgørelser om på sagsøgerne at anvende en præmie, for så vidt som disse afgørelser er en anvendelse af den nye præstationsordning.

Subsidiært annullation af afgørelserne om tildeling af præmier til 2 sagsøgere, for så vidt som disse afgørelser tilsidesætter den nye præstationsordning.

EIB tilpligtes at betale erstatning.

EIB opfordres til som led i foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse at fremlægge de dokumenter, som EIB ikke af egen drift har fremlagt.

EIB tilpligtes at betale sagens omkostninger.