Language of document :

Tožba, vložena 25. junija 2013 – ZZ in drugi proti EIB

(Zadeva F-61/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti posameznih odločb, s katerimi je tožečim strankam dodeljena nagrada na podlagi novega sistema ocenjevanja delovne uspešnosti in drugič, razglasitev ničnosti odločb o dodelitvi nagrad tožečim strankam ob nespoštovanju novega sistema ocenjevanja delovne uspešnosti ter predlog, naj se EIB naloži plačilo odškodnine.

Predlogi tožeče stranke

Posamezne odločbe o dodelitvi nagrad tožečim strankam naj se razglasijo za nične, če so bile te določbe sprejete na podlagi novega sistema ocenjevanja delovne uspešnosti;

podredno, odločbi o dodelitvi nagrade 2 tožečima strankama naj se razglasita za nični, če se ob njunem sprejetju ni spoštoval nov sistem ocenjevanja delovne uspešnosti;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine;

toženo stranko naj se pozove, da predloži dokumente, če jih ni predložila na podlagi ukrepov procesnega vodstva;

EIB naj se naloži plačilo stroškov.