Language of document :

Kanne 4.7.2013 – ZZ v. Europol

(Asia F-66/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja J.-J. Ghosez)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla Europol päätti jättää kantajan määräaikaisen työsopimuksen uudistamatta

Vaatimukset

On kumottava vastaajan 28.9.2012 tekemä päätös, jolla vastaaja ilmoitti kantajalle, ettei tämän määräaikaista, 31.12.2012 päättyvää työsopimusta jatkettaisi, sekä vastaajan 9.4.2013 tekemä vahvistava päätös, jolla hylättiin kantajan oikaisuvaatimus

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle sen palkan, joka hänelle olisi maksettu, jos hän olisi jatkanut vastaajan palveluksessa, ja hänelle väliaikaisen toimihenkilön palkan sijasta 1.1.2013 alkaen tosiasiallisesti maksettujen palkkojen, palkkioiden, työttömyys- ja muiden korvausten välinen erotus

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.