Language of document :

Tožba, vložena 4. julija 2013 – ZZ proti Europolu

(Zadeva F-66/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: J.-J. Ghosez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o nepodaljšanju pogodbe za določen čas tožeče stranke.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke z dne 28. septembra 2012, s katero je tožena stranka obvestila tožečo stranko, da ne bo podaljšala njene pogodbe za določen čas, ki bo potekla 31. decembra 2012, ter potrditvene odločbe, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 9. aprila 2013;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki izplača razliko med plačo, ki bi jo lahko imela, če bi ostala na delovnem mestu pri toženi stranki, in plačo, honorarji, nadomestilom za brezposelnost in drugimi nadomestili, ki jih je dejansko prejela od 1. januarja 2013 kot nadomestilo za plačo, ki jo je prejemala kot začasni uslužbenec;

Europolu naj se naloži plačilo stroškov.