Language of document :

Kanne 26.4.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-60/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla hylättiin implisiittisesti kantajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan nojalla tekemä valitus, joka koski hänen sairauspoissaolojensa oikaisemista SysPer2-sovellukseen

Vaatimukset

On kumottava päätös, jolla implisiittisesti hylättiin kantajan 13.4.2012 tekemä valitus nro D/299/12 siltä osin kuin on kyse hänen sairauspoissaolojensa oikaisemista SysPer2-sovellukseen siten, että otetaan huomioon vain arkipäivät 13.4.2009 alkaen hänen valitukseensa asti

On kumottava päätös, jolla nimenomaisesti hylättiin kantajan 13.4.2012 tekemä valitus nro D/299/12 siltä osin kuin on kyse hänen vuoden 2012 lomaoikeudestaan vähennetyistä viidestä päivästä

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.