Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 26. aprīlī – ZZ/Komisija

(lieta F-60/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt netieši izteiktu lēmumu noraidīt sūdzību, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu prasītājs iesniedzis saistībā ar viņa prombūtnes slimības dēļ reģistrēšanas labojumiem SysPer2 programmā

Prasītāja prasījumi:

atcelt netieši izteiktu lēmumu noraidīt sūdzību Nr. D/299/12, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu 2012. gada 13. aprīlī prasītājs iesniedzis saistībā ar viņa prombūtnes slimības dēļ reģistrēšanas labojumiem SysPer2 programmā, ņemot vērā tikai darba dienas, no 2009. gada 13. aprīļa līdz sūdzības iesniegšanas datumam;

atcelt netieši izteiktu lēmumu noraidīt sūdzību Nr. D/299/12, ko 2012. gada 13. aprīlī iesniedzis prasītājs, ciktāl tas attiecas uz 5 dienām, kas atskaitītas no viņa tiesībām uz atvaļinājumu 2012. gadam;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.