Language of document :

17. juulil 2013 esitatud hagi – ZZ versus keskpank

(kohtuasi F-73/13)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Keskpanga 28. mai 2013. aasta otsus vabastada hageja töölt distsiplinaarkorras, ja nõue hüvitada talle mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Keskpanga 28. mai 2013. aasta otsus vabastada hageja töölt distsiplinaarkorras alates 31. augustist 2013;

seejärel hageja tööle ennistada vajaliku avaliku tähelepanuga, et taastada tema hea nimi;

igal juhul hüvitada talle mittevaraline kahju, mida on ex aequo et bono hinnatud 20 000,00 eurole;

mõista välja kõik kohtukulud.