Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 17. jūlijā – ZZ/ECB

(lieta F-73/13)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāve – L. Levi, Lawyer)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā Banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt ECB 2013. gada 28. maija lēmumu, ar ko prasītajam piemēro disciplinārsodu – atlaišanu no amata, un prasība samaksāt kompensāciju par nodarīto morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. maija lēmumu, ar ko piemēro disciplinārsodu- atlaišanu no amata ar 2013. gada 31. augustu;

tā rezultātā pilnībā atjaunot prasītāju amatā ar atbilstošu paziņojumu, lai viņš atgūtu labu reputāciju;

jebkurā gadījumā, samaksāt kompensāciju par prasītājam nodarīto morālo kaitējumu, kas ir novērtēts ex aequo et bono EUR 20 000 apmērā;

piespriest atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.