Language of document :

Acțiune introdusă la 17 iulie 2013 – ZZ/BCE

(Cauza F-73/13)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei BCE din 28 mai 2013 prin care s-a dispus concedierea disciplinară a reclamantului și repararea prejudiciului moral pe care l-a suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Băncii Centrale Europene din 28 mai 2013 prin care s-a dispus concedierea disciplinară cu efect de la 31 august 2013;

în consecință, reangajarea reclamantului, făcându-se suficientă publicitate pentru restabilirea bunei sale reputații;

indiferent de situație, repararea prejudiciului moral suferit de reclamant, evaluat ex aequo et bono la 20 000 de euro;

obligarea BCE la plata tuturor cheltuielilor de judecată.