Language of document :

Žaloba podaná 17. júla 2013 – ZZ/ECB

(vec F-73/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia ECB z 28. mája 2013 o odvolaní žalobcu na základe disciplinárneho postihu a návrh na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú žalobca utrpel

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 28. mája 2013 o odvolaní na základe disciplinárneho postihu s účinnosťou od 31. augusta 2013,

v dôsledku toho nariadiť opätovné dosadenie žalobcu v celom rozsahu spolu s primeraným zverejnením na obnovu jeho dobrého mena,

v každom prípade vyplatiť žalobcovi náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy ohodnotenej ex aequo et bono na 20 000 eur,

zaviazať ECB na náhradu trov konania.