Language of document :

Tožba, vložena 1. avgusta 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-75/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, J.-N. Louis, S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o nedodelitvi izselitvenega dodatka tožeči stranki

Predloga tožeče stranke

Odločba PMO z dne 4. oktobra 2012, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena pravica do izselitvenega dodatka, določena v členu 4 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.