Language of document :

Talan väckt den 1 augusti 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-75/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, J.-N. Louis, S. Orlandi)

Svarande: kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte medge sökanden utlandstillägg.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av kommissionens lönekontor den 4 oktober 2012 om att inte bevilja sökanden sådant utlandstillägg som avses i artikel 4 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.