Language of document :

A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2013. július 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – R a ClientEarth kérelme alapján kontra Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(C-404/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperes: ClientEarth

Alperes: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Amennyiben egy adott övezetben vagy agglomerációban a levegőminőségi irányelv (2008/50/EK)1 (a továbbiakban: irányelv) szerinti, a nitrogén-dioxidra vonatkozó határértékeknek való megfelelés nem teljesíthető a XI. mellékletben meghatározott 2010. január 1–jei határidőig, köteles-e a tagállam az irányelv és vagy az EUSZ 4. cikk szerint a határidő meghosszabbítását kérni az irányelv 22. cikkével összhangban?

2)    Igenlő válasz esetében milyen körülmények között (ha vannak ilyenek) mentesülhet a tagállam e kötelezettség alól?

3)    A 13. cikket megsértő tagállam kötelezettségeit milyen mértékben befolyásolja (ha egyáltalán befolyásolja) a 23. cikk (különösen annak (2) bekezdése)?

4)    A 13. vagy a 22. cikk megsértése esetén a nemzeti bíróságnak milyen uniós jogi jogorvoslatot kell biztosítania (ha biztosítania kell) az irányelv 30. cikkének és vagy az EUSZ 4. cikknek vagy az EUSZ 19. cikknek történő megfelelés érdekében?

____________

1 Az EUMSZ 4. cikk és az EUMSZ 19. , valamint a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 152., 1. o.)