Language of document :

Sag anlagt den 23. februar 2012 – ZZ mod ECB

(Sag F-26/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af ECB’s afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om aktindsigt samt påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ECB’s afgørelser om afslag på sagsøgerens ansøgning om aktindsigt, dvs. af afgørelsen af 21. juni 2011, hvorved sagsøgerens ansøgning om aktindsigt blev afslået, af generaldirektørens afgørelse af 12. august 2011 og af den af ECB’s formand trufne afgørelse af 12. december 2011.

ECB tilpligtes at betale en erstatning for lidt ikke-økonomisk tab, der efter ret og billighed fastsættes til 10 000 EUR.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.