Language of document :

Sag anlagt den 20. februar 2012 – ZZ m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-23/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokat C. Mourato)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/204/10 trufne afgørelse om ikke at give sagsøgerne adgang til udvælgelsesprøvens anden fase.

Sagsøgernes påstande

Sagsøgte tilpligtes at fremlægge samtlige referater fra de møder, der har været afholdt mellem afdelingscheferne i EPSO, og alle referater fra de møder, der har været afholdt i udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/204/10.

De afgørelser af 13. april 2011, der er truffet af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/204/10, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.