Language of document :

Beroep ingesteld op 20 februari 2012 – ZZ e.a. / Commissie

(Zaak F-23/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ en anderen (vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de jury van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/204/10 om verzoekers niet toe te laten tot de volgende fase van het vergelijkend onderzoek

Conclusies van de verzoekende partijen

de verwerende partij gelasten om alle verslagen van de vergaderingen van de hoofden van een eenheid van EPSO en alle verslagen van de vergaderingen van de jury betreffende vergelijkend onderzoek EPSO/AD/204/10 over te leggen;

de besluiten van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/204/10 van 13 april 2011 nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten.