Language of document :

Acțiune introdusă la 20 februarie 2012 – ZZ şi alţii/Comisia

(Cauza F-23/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanţi: ZZ şi alţii (reprezentant: C. Mourato, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/204/10 de a nu admite reclamanții în etapa următoare a concursului

Concluziile reclamanților

Obligarea pârâtei să prezinte toate minutele reuniunilor șefilor de unitate ai EPSO și toate procesele-verbale ale reuniunilor comisiei de evaluare în ceea ce privește concursul EPSO/AD/204/10;

anularea deciziilor comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AD/204/10 din 13 aprilie 2011;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.