Language of document :

Tožba, vložena 20. februarja 2012 – ZZ in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-23/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe komisije za javni natečaj EPSO/AD/204/10, s katero je bilo odločeno, da tožeče stranke ne napredujejo v naslednjo fazo natečaja.

Predlogi tožečih strank

Toženi stranki naj se naloži, da predloži vse zapisnike sestankov vodij oddelkov EPSO in sestankov komisije v zvezi z natečajem EPSO/AD/204/10;

odločbe komisije za natečaj EPSO/AD/204/10 z dne 13. aprila 2011 naj se razglasi za nične;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.