Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 juli 2012 – Conticchio / Commissie

(Zaak F-22/11)1

Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Berekening van pensioenrechten – Indeling in salaristrap – Exceptie van onwettigheid – Ontvankelijkheid

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Rosella Conticchio (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: R. Giuffrida en A. Tortora, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden, en A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit betreffende de toekenning en de berekening van verzoeksters pensioenrechten

Dictum

Het beroep van Conticchio wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 PB C 139 07/05/11 blz. 31.