Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 12 iulie 2012 – Conticchio/Comisia

(Cauza F-22/11)1

(Funcție publică – Funcționari – Pensii – Calcularea drepturilor de pensie– Încadrare în treaptă – Excepție de nelegalitate – Admisibilitate)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Rosella Conticchio (Roma, Italia) (reprezentanți: R. Giuffrida și A. Tortora, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți și A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cererea reclamantului de anulare a deciziei referitoare la acordarea și la lichidarea drepturilor sale de pensie

Dispozitivul

Respinge acțiunea doamnei Conticchio în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 139, 7.5.2011, p. 31.