Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. marca 2011 – Mioni/Komisia

(vec F-28/10)1

(Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Odmeňovanie – Príspevok na expatriáciu – Podmienky stanovené v článku 4 prílohy VII služobného poriadku – Obvyklý pobyt pred nástupom do služieb)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: D. Martin a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa ukončuje vyplácanie príspevku na expatriáciu predtým poskytovaného žalobcovi

Výrok rozsudku

1.    Žaloba G. Mioniho sa zamieta.

2.    G. Mioni je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 179, 3.7.2010, s. 58.