Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 4. februārī – ZZ/Eiropas Revīzijas palāta

(lieta F-14/12)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – O. Mader, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD 13 pakāpē 2001. gada amatā paaugstināšanas procedūras ietvaros

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētājas 2011. gada 26. maija lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD 13 pakāpē 2001. gada amatā paaugstināšanas procedūras ietvaros;

atcelt atbildētājas 2011. gada 18. novembra lēmumu, ar kuru apstiprināts 2011. gadā paaugstināšanai AD 13 pakāpē pieejamo vietu skaits, kas nozīmē, ka tika noraidīta prasītāja sūdzība par 2011. gada 26. maija lēmumu;

piespriest Eiropas Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.