Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. února 2012 – Wagner-Leclercq v. Rada

(Věc F-24/09)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 113, 16.5.2009, s. 47.