Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 13. februar 2012 – Wagner-Leclercq mod Rådet

(Sag F-24/09) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 113 af 16.5.2009, s. 47.